STRAJK - Apel do Rodziców !!!

 

STRAJK TRWA DALEJ ........

 

Apel MEN do Rodziców

 

      

Przedszkole twórcze, które:

- Kształci umiejętność wyrażania przeżyć i wiedzy o świecie.

- Kreuje postawę twórczą w kontaktach z otoczeniem.

- Rozwija inicjatywę i pomysłowość.

- Wzbogaca doznania zmysłowe.