Klauzula informacyjna dla rodzica/prawnego opiekuna 

................................

  Głosowanie na "Podwórko talentów"

Głosujemy 1 raz dziennie od 11.05.2018 do 21.06.2018.

      

Przedszkole twórcze, które:

- Kształci umiejętność wyrażania przeżyć i wiedzy o świecie.

- Kreuje postawę twórczą w kontaktach z otoczeniem.

- Rozwija inicjatywę i pomysłowość.

- Wzbogaca doznania zmysłowe.