Fizjoterapeuta mgr Iwona Gajda

 

Poniedziałek 8.00 - 12.00

Wtorek 8.00 - 11.00

Środa 8.00 - 12.00

Czwartek 8.00 - 12.00

Piątek 8.00 - 11.00

 

0427.gif

 

„Motoryka jest uzewnętrznieniem funkcjonowania Ośrodkowego Układu Nerwowego”- prof. Henner

                                                                                                                                         

      Celem zajęć fizjoterapii jest: 

  • Normalizowanie wielkości i rozkładu napięcia mięśniowego z uwzględnieniem indywidualnych deficytów u dzieci - terapia NDT - Bobath

-  integracja centralnego i obwodowego napięcia mięśniowego

-  rozwijanie prawidłowych wzorców posturalnych i motorycznych 

-  wpływanie na stabilizację posturalną i poprawną postawę ciała 

-  zmniejszanie blokad funkcjonalnych, zapobieganie przykurczom i deformacjom kostno - stawowym

  • Aktywizowanie podstawowych układów sensomotorycznych wpływających na poprawność odbioru, przetwarzania i odpowiedzi na bodźce - terapia SI 

-  zmiany pozycji ciała kształtujące między innymi świadomość pozycji i ruchu w przestrzeni, bezpieczeństwo grawitacyjne, napięcie posturalne i równowagę, obustronną koordynację, przetwarzanie wzrokowo - przestrzenne ( stymulacja przedsionkowa ruchem liniowym i rotacyjnym)  

-  dostarczanie informacji sensorycznych przez kurczenie się i rozciąganie mięśni, ścięgien i stawów wpływających na prawidłowe tworzenie schematu ciała, kontrolę i płynność ruchu, czucie ciężaru własnego ciała, utrzymywanie stabilizacji posturalnej ( stymulacja czucia proprioceptywnego)

-  bodźcowanie receptorów dotykowych budujących obraz samego siebie percepcję zróżnicowanego dotyku, planowanie motoryczne, między innymi z zakresu małej motoryki, poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego 

      W zajęciach fizjoterapii uczestniczą wszystkie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

     Indywidualna terapia dostosowana do potrzeb każdego dziecka, ukierunkowana jest na zmniejszanie deficytów posturalnych i sensomotorycznych.  

 

                                                       

                                                                                                  mgr Iwona Gajda

                                                                                                      fizjoterapeuta