Prawa i obowiązki członków rady:

    16.1. Członkowie rady mają prawo do:

     -  dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych,

     -  wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach przedszkola.

     -  głosowania na równych prawach we wszystkich decyzjach podejmowanych przez radę.

   -    członkowie rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach rady.