N E U R O L O G O P E D A

mgr BEATA CZAPLA

poniedziałek 8.00 - 11.00
         wtorek 8.30 – 12.30
          środa 11.30 – 15.00
      czwartek 8.30 – 12.30
           piątek 8.00 – 13.00

Logoterapią objęte są wszystkie dzieci z oddziałów specjalnych i grup integracyjnych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

0427.gif

 

JAKIE SĄ ZADANIA LOGOPEDY W PRZEDSZKOLU?


Do głównych zadań logopedy w przedszkolu należy:

 • diagnoza logopedyczna,
 • wspomaganie komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • stymulacja zaburzonych funkcji poznawczych, zwłaszcza percepcji słuchowej i wzrokowej,
 • usprawnianie aparatu mowy-czynności fizjologicznych odpowiedzialnych za rozwój mowy (masaże twarzy i jamy ustnej),
 • usprawnianie funkcji prewerbalnych :połykania żucia i gryzienia,
 • ćwiczenia małej motoryki-praksji ręki, ćwiczenia grafomotoryczne,
 • prowadzenie ćwiczeń przygotowujących do wywoływania zaburzonych głosek,
 • korekcja wad wymowy,
 • wspieranie nauczycieli w działaniach usprawniających aparat mowny dzieci;
 • współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc logopedyczna w celu włączenia ich w proces terapii ich dziecka i kontynuacji ćwiczeń w domu;
 • konsultacje dla zainteresowanych rodziców;

Zajęcia logopedyczne mają charakter indywidualny.

Z każdym dzieckiem prowadzone są ćwiczenia, których wymaga ono na danym etapie rozwojowym.  Plan zajęć oraz ich przebieg ustala się indywidualnie po dokonaniu przez logopedę diagnozy. Odpowiednio dobrane i przeprowadzone ćwiczenia pozwalają na profilaktykę wad i zaburzeń mowy oraz poszerzanie kompetencji językowych dzieci. Przynoszą jeszcze lepsze rezultaty, gdy mają swoją kontynuację w domu.

 

 

    Logopeda jest dziś "terapeutą mowy", a nie tylko "nauczycielem mówienia" czyli dobrego i szybkiego wywoływania u dziecka kolejnych dźwięków, potem słów itd. Nie każde dziecko z niemożnością mówienia nauczy posługiwania się mową dźwiękową, a nawet jeśli będzie to możliwe, to w wielu przypadkach upłynie długi czas zanim dziecko zacznie mówić.

Inaczej przebiega rozwój mowy u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi. Przeważnie rozwój dziecka opóźnia się globalnie, we wszystkich sferach.

   Z tego też względu w swojej pracy logopedycznej posługuję się wieloma metodami pracy, które wykorzystuję w pełni lub też częściowo, w zależności od potrzeb i możliwości danej osoby. Wybierając daną metodę mam zawsze na uwadze osiągnięcie jak najlepszego efektu pracy logopedycznej oraz zrealizowanie celu, który sobie założyłam w Indywidualnym Planie Terapii dla danego dziecka.

METODY PRACY LOGOPEDYCZNEJ - wykorzystywane w pełni lub adoptowane w niepełnym wymiarze:

 • w przypadku braku mowy :
  • metoda manualna:
  • nauka prostych gestów interakcyjnych
  • metoda wywoływania głosek poparta gestami
 • metody alternatywne:
  • elementy komunikacji alternatywnej ( wybrane piktogramy, bity obrazkowe)
 • metoda związana z rozwojem zmysłów:
  • stymulacja polisensoryczna .
  • metody słuchowe prof. J. Cieszyńskiej i E Wianeckiej
 • metody oparte o kontakt z ciałem:
  • zabawy paluszkowe
  • programy aktywności Knillów
  • metoda Dobrego Startu
  • metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne .
  • elementy metody P. Dennisona

 Jestem zwolenniczką stosowania metody neurobiologicznej, a więc angażującej wszystkie zmysły, pamięć wzrokową i słuchową. Uważam, iż zintegrowana terapia przynosi najlepsze rezultaty.

Warto wspomnieć za prof. Cieszyńską, iż największa wrażliwość dla rozwoju mózgu przypada na okres pomiędzy 1-3 rokiem życia. Dlatego, jeśli zauważymy u naszego dziecka jakieś niepokojące objawy, nie czekajmy z wizytą u specjalisty.