Nauczyciel: mgr Danuta Prokopiuk, mgr Monika Syguła - Witkowska

linia3 (2).jpg

 Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze na rok szk. 2020/21

 

 WYDARZENIA

Światowy Dzień Zespołu Downa

Wiosna to czas, kiedy wszystko budzie się do życia oraz moment, gdy wszystko możemy zacząć od nowa , po przebudzeniu się z „zimowego snu”.  Niedziela – 21 marca – patronuje nie tylko zbliżającej się wiośnie, ale również narodzinom ludzi niezwykłych, czyli Światowemu Dniu Zespołu Downa. Święto zostało ustanowione w 2005 roku, a od 2012roku odbywa się pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych.

  

Tak pracujemy i bawimy się 

  

Siedzę cichuteńko 

patrzę na okienko 

poruszyły się zasłonki! 

chyba już go widzę! 

chyba już go słyszę, zabrzęczały 

jego sanek dzwonki 

Dzyń. Dzyń. Dzyń 

Mikołaju Święty 

Dzyń. Dzyń, Dzyń 

przynieś nam prezenty

 

Zabawy sensoryczne. Kisiel - szukamy skarbów

 

Zimowe bałwanki

 

Zabawy w Sali Doświadczania Świata

 

W oczekiwaniu na wiosnę