Klauzula informacyjna dla rodzica/prawnego opiekuna

 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  informuję, iż:

 • Administratorem dzieci i Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 55 z Oddziałami dla Dzieci Specjalnej Troski -  mgr Aneta Cios z siedzibą w Sosnowcu, ul. Akacjowa 81
 • Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka przetwarzane będą w zakresie realizacji zadań oświatowych wynikających z Ustawy o systemie oświaty (Rozporządzenie MEN z dnia 31 sierpnia 2017 Dz.U. z 2017 r., poz. 1646 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji na czas realizowania obowiązku szkolnego), zgodnie z art.6 ust.1 pkt. a, c RODO, na czas pobytu dziecka w Przedszkolu Miejskim nr 55 w Sosnowcu, ul. Akacjowa 81. Rodzaj zobowiązania: realizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej, podejmowanie akcji edukacyjnych przedszkola oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku przedszkola;
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka będą pracownicy administracji i obsługi, oraz pracownicy pedagogiczni Przedszkola Miejskiego nr 55 w Sosnowcu.
 • Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 • Pani/ Pana dane osobowe oraz dane dziecka będą przechowywane przez okres edukacji dziecka w Przedszkolu Miejskim nr 55 w Sosnowcu oraz archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawa oświatowego.
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest Przemysław Szewczykadres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  tel: 32 291 37 24 wew. 217

 

Aneta Cios

(podpis administratora danych)