Przedszkole Miejskie Nr 55 z Oddziałami dla Dzieci Specjalnej Troski w Sosnowcu zlokalizowane jest przy ul. Akacjowej 81.

Placówka posiada:

 • 9 sal do zajęć grupowych,
 •  
 • 4 gabinety do terapii indywidualnej - logopedii, fizjoterapii, indywidualnej terapii pedagogicznej, gabinet psychologa
 • basen wodny,

 • salę do terapii integracji sensomotorycznej, 

 • Salę Doświadczania Świata,

 • duży ogród z dala od ulicy.

Prowadzimy własną kuchnię, dostosowując posiłki do zapotrzebowania kalorycznego małego dziecka uwzględniając indywidualne zalecenia dietetyczne. Obecnie przedszkole prowadzi 9 grup: 3 dla dzieci zdrowych, 2 grupy integracyjne, 4 dla dzieci niepełnosprawnych (w tym 2 dla dzieci z cechami autyzmu).

 • Liczba dzieci w oddziale dla dzieci zdrowych nie przekracza 25. Dzieci zdrowe przyjmowane są w wieku od 3 r. do 6 lat. Oddziały dla dzieci zdrowych czynne są w godz.  6.00 - 17.00
 • Liczba dzieci w oddziale integracyjnym liczy do 20 dzieci, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.
 • Liczba dzieci w oddziale specjalnym, w zależności od  rodzaju niepełnosprawności wynosi:

a)   w oddziale dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym – od 6 do 10 dzieci

b)   w oddziale dla dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera lub niepełnosprawnościami sprzężonymi – od 2 do 4 dzieci.

Oddziały dla dzieci niepełnosprawnych czynne są w godz. 7.00 – 16.00. Do grup dzieci niepełnosprawnych przyjmowane są dzieci z następującymi deficytami:

 • niepełnosprawność umysłowa,
 • Zespół Down’a,
 • Zespół Aspergera
 • autyzm
 • epilepsja
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • choroby genetyczne.