Terapia SI daje możliwość stymulacji podstawowych układów sensomotorycznych.

Dostarcza dziecku bodźców rozwijających świadomość i czucie własnego ciała, wpływa na prawidłową percepcję przestrzeni i umiejętność właściwego poruszania się w niej.

Umożliwia usprawnianie zaburzonych funkcji związanych z odbiorem i przetwarzeniem informacji czuciowo - ruchowej. 

 

 

Terapia neurorozwojowa to ćwiczenia kształtujące poprawną wielkość napięcia posturalnego oraz jego integrację między centralnymi i obwodowymi częściami ciała.

Prawidłowy rozkład napięcia mięśniowego wpływa na postawę ciała dziecka, symetryczne ustawienie tzw." punktów kluczowych" oraz ich stabilizację. Jest bazą do rozwijania prawidłowych wzorców ruchowych.