Dyrektor  - mgr Aneta Cios

Kwalifikacje zawodowe:

 • Wychowanie przedszkolne i zintegrowane nauczanie wczesnoszkolne
 • Logopedia
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i katechetyka.
 • Oligofrenopedagogika
 • Zarządzanie oświatą.

v-ce dyrektor mgr Agnieszka Toroń - Śliwka

Kwalifikacje zawodowe:

 • Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne z logopedią szkolną
 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
 • Surdopedagogika
 • Zarządzanie oświatą.

 

 

Nauczyciele

Kwalifikacje zawodowe

 

mgr Małgorzata Bętkowska

 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Profilaktyka i resocjalizacja
 • Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

mgr Wioleta Chmura

 • Profilaktyka i resocjalizacja
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 

 

mgr Beata Czapla

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Oligofrenopedagogika
 • Logopedia
 • Neurologopedia
 • Certyfikat I stopnia makatonu (komunikacja alternatywna)
 • Masaż dźwiękiem wg metody Petera Hessa -  I, II, III, IV stopień - certyfikat - praktyk masażu dźwiękiem wg metody Petera Hessa
 • Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu.

 

 

mgr Anna Drobniak

 • Wychowanie przedszkolne
 • Oligofrenopedagogika
 • Terapia pedagogiczna
 • Dyplomowana opiekunka dziecięca
 • Certyfikat I stopnia makatonu (komunikacja alternatywna)
 • Kinezjologia edukacyjna- ruch jako czynnik rozwoju i środek terapii.
 • Certyfikowany terapeuta ręki (I i II stopień).
 • Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu.

mgr Iwona Gajda

 • Rehabilitacja ruchowa
 • Oligofrenopedagogika
 • Pedagogika
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Neurorozwojowa Terapia Dzieci z Dysfunkcjami Układu Nerwowego
 • Certyfikat I stopnia w zakresie Teorii i Terapii Integracji Sensorycznej
 • Opóźnienie neuromotoryczne wg programu stymulacji i wygaszania odruchów Sally - Goddard.

mgr Anna Kołodziej 

 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Oligofrenopedagogika
 • Resocjalizacja
 • Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi.

mgr Joanna Korzycka

 • Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
 • Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

mgr Ewa Mariak

 •  Wychowanie przedszkolne
 •  Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana
 •  Oligofrenopedagogika
 •  Terapia pedagogiczna

mgr Aneta Mazur

 • Wychowanie przedszkolne
 • Nauczanie początkowe
 • Oligofrenopedagogika
 • Surdopedagogika
 • Certyfikat I stopnia makatonu (komunikacja alternatywna)
 • Specjalista terapii ręki
 • Trener umiejętności społecznych

mgr Ewelina Mazurek

 • Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 

mgr Danuta Prokopiuk

 • Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną.
 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
 • Oligofrenopedagogika
 • Certyfikat I stopnia makatonu (komunikacja alternatywna)

 

 mgr Joanna Stanisławska

 • Oligofrenopedagogika 
 •  Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 •  Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych
 • Certyfikat I stopnia makatonu (komunikacja alternatywna)

 

 

mgr Izabela Skolik

 • Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną.
 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
 • Oligofrenopedagogika i metody korekcyjno - kompensacyjne
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małych Dzieci ze Złożonymi Zaburzeniami Rozwojowymi i Wspieranie ich Rodzin.
 • Certyfikat I stopnia makatonu (komunikacja alternatywna)
 • Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu

mgr Monika Syguła - Witkowska

 • Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym
 • Wychowanie przedszkolne z muzyką
 • Oligofrenopedagogika
 • Terapia Pedagogiczna
 • Zarządzanie placówkami oświatowymi
 • Szkolenie praktyczne wykorzystanie pedagogiki  froeblowskiej w wychowaniu przedszkolnym 

mgr Ewa Sysakiewicz

 • Wychowanie przedszkolne
 • Oligofrenopedagogika
 • Muzykoterapia
 • Instruktor Akademii Pilates
 • Certyfikat I stopnia makatonu (komunikacja alternatywna)
 • Specjalista terapii ręki I i II stopnia.
 • Trener umiejętności społecznych. 

mgr Beata Święch

 • Zarządzanie oświatą
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Wychowanie przedszkolne
 • Nauczanie początkowe
 • Oligofrenopedagogika
 • Logopedia
 • Certyfikat I stopnia makatonu (komunikacja alternatywna)
 • Terapia pedagogiczna
 • Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu

 mgr Renata Warwas

 • Wychowanie przedszkolne
 • Oligofrenopedagogika
 • Pedagogika korekcyjna
 • Certyfikat I stopnia makatonu (komunikacja alternatywna)
 • Certyfikowany terapeuta ręki (I i II stopień).

mgr Ewa Woźniak - Lisowska

 • Nauczanie początkowe
 • Wychowanie przedszkolne
 • Plastyka
 • Oligofrenopedagogika
 • Terapeuta ręki –  I i II stopnia.