Czy zapobieganie wadom słuchu wpływa na poprawną wymowę Twojego dziecka?

 

Rodzicu, jeżeli Twój maluch nie mówi, mówi niewyraźnie, używa swojego języka, błędnie powtarza, nie reaguje na polecenia a przy tym jest nieznośne – to mogą być problemy ze słuchem!

Nie zdajemy sobie sprawy jak wiele dzieci ma problemy ze słyszeniem, wymagamy od swoich pociech pięknej mowy, chodzimy do logopedy, wyczekujemy spektakularnych rezultatów a tymczasem rzeczywistość nas zaskakuje. Jakie mogą być przyczyny niewyraźnej, opóźnionej mowy u dziecka?

Po pierwsze warto pomyśleć o słuchu naszego malca i zadać sobie podstawowe pytanie: Czy moje dziecko prawidłowo słyszy? Kiedy ostatnio miało badany słuch? Czy byłam/łem z nim kiedykolwiek u laryngologa, audiologa?

 

Jakie są czynniki wpływające na nieprawidłowe słyszenie dziecka?

Oto przykłady:

>Najczęściej są to to nawracające lub przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego– choroba często przebiega bezobjawowo, jeśli dziecko ma problemy ze słuchem, częste katary i infekcje górnych dróg oddechowych, mówi przez nos.

>Katar również przejściowo upośledza słuch. Każda infekcja górnych dróg oddechowych stwarza ryzyko przeniesienia się na ucho.

>Drugą przyczyną jest zwykle przerośnięty tzw. „trzeci” migdałek zatykający ujścia kanałów słuchowych.

>Nieprawidłowa higiena uszu– czop woskowinowy.

>Konsekwencją zaburzeń słuchu może być przebyte zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub poważniejszych urazów głowy.

 

Uwaga! Każda z powyższych przyczyn, może wpłynąć na trwałe uszkodzenie słuchu – niedosłuch.

Szczególnie, gdy zaobserwujemy u dziecka któryś z niepokojących objawów opisanych poniżej.

 

Jeśli dziecko nie słyszy:

>Obserwujesz u niego opóźnienie rozwoju mowy (w wieku dwóch lat wypowiada tylko pojedyncze słowa lub prawie w ogóle nie mówi; używa swojego języka, często niezrozumiałego dla otoczenia; w wieku pięciu lat wciąż mówi bardzo niewyraźnie).

>Jest niegrzeczne, roztargnione.

>Przekręca wyrazy, nie powtarza właściwej formy.

>Nie reaguje na wołanie, na swoje imię.

>Głośno ogląda telewizor, słucha muzyki, dostawia zabawki dźwiękowe do ucha.

>Nie nawiązuje kontaktu podczas rozmowy.

>Nasłuchuje jednym uchem.

>Słyszy, co się do niego mówi w ciszy, problem ze zrozumieniem zaczyna się gdy przeszkadzają mu dźwięki i hałasy np. w przedszkolu, na ulicy.

>Chętnie wsłuchuje się w hałas uliczny oraz dźwięki różnych urządzeń.

>Reaguje na głośne i ostre dźwięki, nie słysząc wyciszonych.

>Tworzy hałas poprzez krzyk, podniesione tony, rzuca przedmiotami.

 

Rodzicu nie zwlekaj, jeśli obserwujesz u swojego dziecka jakikolwiek objaw zgłoś się na konsultacje do specjalisty. Wszystkie dzieci w równym stopniu są zagrożone zaburzeniem słuchu, dlatego konieczna jest wizyta u laryngologa, audiologa albo otolaryngologa.

Dziecko, które nie słyszy we właściwy sposób nie będzie mówiło poprawnie!

Logopeda opiera się na współpracy z innymi specjalistami chcąc jak najlepiej pomóc Twojemu maluchowi.

 

Opracowała: mgr Beata Czapla

neurologopeda

 

Źródło: strony internetowe poświęcone tematyce logopedycznej