Obowiązki wynikające z wytycznych sanitarno-epidemiologicznych

           W związku z pojawiającymi się sprzeciwami rodziców wobec przekazywania danych osobowych dzieci do sanepidu w przypadku zarażenia pracownika lub dziecka COVID-19 informujemy, że dyrektor ma obowiązek realizować obowiązki wynikające z wytycznych GIS, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

            Z wytycznych wynika zaś, że "W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie placówki należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.".

Dyrektor jest obowiązany przestrzegać wytycznych GIS, MZ i MEN (§ 13c rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r.) Ich realizacja jest więc wykonywaniem obowiązku prawnego.

W realizacji obowiązku prawnego

            Jeżeli zatem dyrektor tworzy listę osób, które mogły mieć styczność z osobą zakażoną i przekazuje dane tych osób do sanepidu, to tym samym wykonuje obowiązek prawny. Przetwarzanie danych osobowych jest wówczas oparte na art. 6 ust. 1 lit. c RODO (zgoda nie jest tu wymagana). A przypadku przetwarzania danych osobowych na tej podstawie sprzeciw jest bezskuteczny (art. 21 ust. 1 RODO).

 

Żródło:

 https://www.portaloswiatowy.pl/artykuly-i-porady/czy-rodzic-moze-zakazac-przekazania-danych-ucznia-do-sanepidu-18498.html