„Ludzie być może bywają niepełnosprawni, za to mają bardzo sprawne serce”.

Międzynarodowy Dzień  Osób Niepełnosprawnych

       Międzynarodowy Dzień  Osób Niepełnosprawnych obchodzony jest od 1992 roku na całym świecie w dniu 3 grudnia. Celem Dnia Osób Niepełnosprawnych jest upowszechnienie idei tolerancji, otwartości i szacunku.

 

Dzień ten został ustalony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983 – 1992).

Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ chciało zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa, wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tych osób.

Celem corocznych obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych jest zwrócenie uwagi na prawa osób z niepełnosprawnościami, upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku dla inności, a także ukazania korzyści płynących z pełnej integracji osób niepełnosprawnych w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym. 

Nasze Przedszkole jest szczególnym miejscem.

Tu podążają „Razem, a nie obok siebie” dzieci zdrowe i niepełnosprawne.

Poprzez zabawę i terapię poznają i  integrują się oraz wspólnie tworzą bezpieczną przestrzeń, w której odkrywają i eksperymentują wszystkimi zmysłami.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych corocznie obchodziliśmy razem ze wszystkimi grupami.

W tym roku ze względu na pandemię COVID–19 indywidualnie każda grupa uczestniczyła w zorganizowanym spotkaniu przez Anetę Mazur i Ewę Sysakiewicz.

Cel spotkania: uwrażliwienie na prawo osób niepełnosprawnych

 • odczytywanie piktogramów oraz umownych znaków ilustrowanych gestem i mimiką
 • przedstawienie w formie ruchomych obrazów treści filmu instruktażowego „Savoir - vivre wobec osób niepełnosprawnych”
 • nawiązanie i pogłębianie kontaktów społecznych
 • pokonywanie barier o charakterze: emocjonalnym, fizycznym i psychicznym
 • rozwijanie aktywności poznawczej, ruchowej i artystyczno – muzycznej
 • organizowanie kształtujących sytuacji wyzwalających spontaniczną aktywność dziecka
 • kształtowanie myślenia twórczego poprzez realizowanie zadań wydawanych przez obraz i muzykę.

Przebieg spotkania:

 • „Wszyscy są – witam Was” – powitalny walczyk. Tematyczne wprowadzenie – przedstawienie piktogramów oraz znaków informatycznych ilustrujących osoby niepełnosprawne: (intelektualnie, ruchowo, niesłyszące i  niewidzące).                
 • Odczytywanie za pomocą Makatonu hasła przewodniego: „Ludzie być może bywają niepełnosprawni – za to mają bardzo sprawne SERCE”.
 • Projekcja filmu „Savoir - vivre wobec osób niepełnosprawnych” (bądź ze mną, a nie obok mnie; nie lituj się – lecz wspieraj, kiedy będę o to prosił; bądź przyjacielem i dobrym kolegą).
 • Zabawa ruchowo – naśladowcza: „Kiedy jesteś smutny” (odczytywanie piktogramów, naśladowanie znaków Makatonu, zabawa przy muzyce).
 • Zabawa „Znaki informacyjne osób niepełnosprawnych”. Dzieci unoszą do góry emblemat – znak informacyjny adekwatny do podanego hasła informacyjnego: osoby niepełnosprawne ruchowo – znak wózek inwalidzki...              
 • Zabawy przy piosence Majki Jeżowskiej „Wszystkie dzieci nasze są”.
 • Kolorowym szlakiem – zabawa z cyklu „I ja tak potrafię”, „JA+TY’, „JA+GRUPA”:
  • odgadywanie zabawek dotykiem (bez kontroli wzroku),                                                         
  • układanie z klocków wieży kilkuelementowej (ograniczenie swobodnych ruchów palców i całej dłoni),
  • pokonywanie w parach  toru przeszkód,                                                                                                    
  • poruszanie się i poszukiwanie bezpiecznej przestrzeni.
 • Zabawa muzyczno – naśladowcza: „Jedna ręka, druga ręka” ( ćwiczenia z zakresu autoorientacji w schemacie własnego ciała).
 • Galeria przedszkolaka – oglądanie wystawy prac plastycznych z cyklu: „Mój niepełnosprawny kolega” (omówienie treści obrazów „emocji i uczuć”).
 • Prezentacja obrazu o symbolicznym znaczeniu „Serce i otwarte dłonie”, który został stworzony do piosenki Filip Lato&Sound’n’Grace „Zacznij na 100 nie na 5% żyć”.
 • Pożegnalny walczyk. Przekazanie iskierki przyjaźni wpisanej w treść spotkania ilustrowanego hasłem przewodnim do utworu Stanisława Sojki „Tolerancja”.

Zakończenie spotkania miało charakter symboliczny.

Wrażenia artystyczne zostały wzbogacone metodą arteterapii. Dzieci z grup: „Kotki”, „Motyle”, „Misie”, „Smerfy” i „Biedronki” z wykorzystaniem różnych technik plastycznych ozdabiały SERCA, które przekazały niepełnosprawnym kolegom. Uśmiech, radość oraz poczucie sprawstwa było dopełnieniem tego pięknego i bardzo ważnego dnia.

 

Ewa Sysakiewicz

Aneta Mazur