Terminy przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec na rok szkolny 2020-2021

 

(Załącznik do Zarządzenia prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 1.02.2021 r.)

 

L.p.  Nazwa placówki

 Przerwy w pracy przedszkoli

1 Przedszkole Miejskie nr 7 01.07.2021 r. 31.08.2021 r.
2 Przedszkole Miejskie nr 14 01.07.2021 r. 31.08.2021 r.
3 Przedszkole Miejskie nr 20 01.08.2021 r. 31.08.2021 r.
4 Przedszkole Miejskie nr 25 01.07.2021 r. 31.08.2021 r.
5 Przedszkole Miejskie nr 28 01.07.2021 r. 31.07.2021 r.
6 Przedszkole Miejskie nr 38 01.07.2021 r. 31.08.2021 r.
7 Przedszkole Miejskie nr 39 01.08.2021 r. 31.08.2021 r.
8 Przedszkole Miejskie nr 44 01.07.2021 r. 31.08.2021 r.
9 Przedszkole Miejskie nr 45 w ZSO nr 14 01.07.2021 r. 31.08.2021 r.
10 Przedszkole Miejskie nr 52 01.07.2021 r. 31.08.2021 r.
11 Przedszkole Miejskie nr 55 z Oddziałami dla Dzieci Specjalnej Troski 01.07.2021 r. 31.08.2021 r.
12 Przedszkole Miejskie nr 57 01.07.2021 r. 31.07.2021 r.