Szanowni Państwo,

 

Centrum Wsparcia Psychologiczno - Terapeutycznego Po Skrzydła mieszczącego się w budynku Kuratorium Oświaty w Sosnowcu przy ulicy Krzywa 2 to nowo powstała placówka, która zajmuje się opieką psychologiczną dzieci już od 2 roku życia, młodzieży oraz ich rodziców. Nasi specjaliści dbają o to, aby pomoc została odpowiednio dobrana do problematyki, z jaką zmaga się dziecko. Dodatkowo zapewniamy wsparcie opiekuna terapii, który odpowie na wszelkie pytania. Psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy i psychiatrzy pomogą w takich trudnościach jak:

- trudności w relacjach rówieśniczych

- trudności emocjonalne

- autoagresja

- całościowe zaburzenia rozwoju

- uzależnienie (w szczególności: od telefonu, komputera)

- trudności w nauce

- wysoka wrażliwość

- depresja

- zaburzenia lękowe

 

Nasza oferta:

- Konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży

- Konsultacje psychologiczne dla rodziców i opiekunów

- Psychoterapia dzieci i młodzieży

- Psychoterapia rodzin

- Terapia dzieci z Autyzmem i  Zespołem Aspergera

- Praca z młodzieżą z uzależnieniami behawioralnymi

- Terapia pedagogiczna dla dzieci

- Terapia ręki dla dzieci

- Wsparcie i poradnictwo psychologiczne

- Szkolenia i warsztaty psychoedukacyjne, w tym: szkolenia z zapobiegania zaburzeniom depresyjnym oraz zachowaniom samobójczym dzieci i młodzieży.

 Oferujemy także  superwizję dla pedagogów, nauczycieli i innych specjalistów, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą, przejawiającą trudne zachowania. Prowadzimy także szkolenia dla nauczycieli, z zakresu rozpoznawania symptomów depresji u dzieci i młodzieży oraz zapobieganie samobójstwom i samookaleczaniu. Zapraszamy do udziału w szkoleniu “Dół czy już depresja?”, które prowadzi założycielka Fundacji Po Skrzydła - Żaneta Rachwaniec. Superwizja natomiast składa się z cyklicznych grupowych spotkań. Podczas spotkań pedagodzy mogą podzielić się odczuwanymi dylematami w pracy z dziećmi, ich rodzinami oraz opiekunami prawnymi oraz uzyskać wsparcie merytoryczne i psychologiczne.

Na spotkaniach będą poruszane kwestie:

- Funkcjonowanie grupy rówieśniczej

- Role społeczne w grupie

- Etapy rozwoju społeczno- emocjonalnego dziecka

- Wpływ środowiska na zachowanie dzieci

- Style wychowania

- Komunikacja z rodzicem

- Metody pracy z grupą

Każdy uczestnik naszych szkoleń i superwizji otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

Centrum Wsparcia Psychologiczno-Terapeutycznego Po Skrzydła opiera się na założeniu, że wszyscy jesteśmy równi, darzymy się wzajemnym szacunkiem i akceptacją. Nadrzędną wartością jest dla nas dobro drugiego człowieka.  To miejsce w którym dzieci, młodzież, rodzice i opiekunowie mogą poczuć się komfortowo i bezpiecznie. Zapraszamy do współpracy. W załączniku znajduje się nasz plakat, który można także rozesłać do wiadomości rodziców.

  

Z wyrazami szacunku,

Zespół Centrum Wsparcia Psychologiczno-Terapeutycznego

Ul. Krzywa 2,  41-200 Sosnowiec

Telefon kontaktowy: 511 022 608